دعوت نامه

در ۶ تیر ۱۳۹۸

دوست عزیز؛ مجموعه دکورباشی از شمادعوت میکندتادرهفدهمین نمایشگاه بین المللی صـــــــنایع و تجهیـزات آشپـــــزخانه، حمـام، سونـا و اسـتخــر که در تاریخ ۹ تا ۱۲ تیر ماه سال ۱۳۹۸در محل دائمی نمایـــــشگاه های بین المللی تهران سالن ۵ غرفه شماره ۱۴ غرفه دکورباشی بازدید فرمایید.

دیدگاهی بگذارید