کابینت آشپزخانه مدرن و دکوراسیون داخلی کل منزل -منزل جناب دکتر شاکری – سعادت آباد

از جنس الویک و صفحه رویه اکرلیک-