کابینت آشپزخانه کلاسیک -منزل جناب زعفرانی – پاسداران-طراحی داخلی