کابینت آشپزخانه کلاسیک ممبران-منزل جتاب سلیمس-خیابان فرشته