طراحي داخلي متحرك آپارتماني ٤٥ متري در تهران

در ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

image image image
دكورباشي طراحي داخلي خانه اي ٤٥ متري را برگرفته از معماري معاصر به شما معرفي مينمايد

طراحي داخلي اين آپارتمان به صورت ديناميك و متحرك ميباشد. معمار اين طرح آقاي محمد پور ميباشد
پروژه بازسازی و طراحی داخلی یک واحد آپارتمانی ۴۵ متری است که به دنبال راهکاری برای تعریف متفاوت از عملکرد در واحد کوچک و نحوه استفاده آن عملکردها از نور و عناصر محیطی ساختمان است. این واحد آپارتمانی در شمالیک مجموعه آپارتمانی پر واحد در اشرفی اصفهانی تهران واقع شده است. این واحد از طرف شمال به کوچه و از طرف جنوب به نورگیر مجموعه ۴ تا بازشو دارد و نور ورودی از بدنه جنوبی دارای کیفیت نوری مناسب می باشد.

image image imageimageimageimage

دغدغه اصلی طراحی، استفاده از کیفیت و شدت نور شمال و جنوب در واحد آپارتمانی است تا با تغییر و جابجایی عملکرد ها، از نور تابستان و زمستان بدنه شمالی و جنوبی واحد،به طور بهینه ای برای انواع عملکردهای داخلی استفاده شود. می توان گفت تغییر پذیری و برنامه پذیری فضاها با تعریف توده و فضا در این واحد اتفاق می افتد. ولی اینبار با تغییر و جابجایی توده، کیفیت و عملکرد فضاها عوض می شود و به هم تبدیل می شود. برای رسیدن به این امر، کلیه دیوارهای داخلی واحد (دیوار جدا کننده اتاق خواب و راهرو و آشپزخانه و…) حذف شدند و واحد تبدیل به سطح مسطحی شد که فقط یک حجم سرویس بهداشتی و حمام در داخل واحد باقی ماند. توده ای با عملکرد تختخواب تاشو و کمد لباس و کتابخانه طراحی شد که با حرکت در فضا و چرخش در موقعیت های تعبیه شده چیدمان و برنامه های عملکردی متنوعی برای استفاده از کیفیت های نور شمالی و جنوبی و تابستانی و زمستانی به واحد بخشیده است.

 

image image imageimage image imageimageimageimageimage image

دیدگاهی بگذارید