استفاده از ويتراي در معماري داخلي امروز

در ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

ويتراي از هنرهاي قديمي و كهن ميباشد. دكورباشي شما را به بازديد از موزه آبگينه براي ديدن هنر ويتراي و شيشه رنگي ايران دعوت ميكند. استفاده از هنر نقاشي روي شيشه امروزه با تنوع طرح ها و تكنيك ها بسيار جذاب خواهدبود. يكي از معروفترين كارهاي ويتراي در دنيا پنجره شيشه اي كليساي گراس مونتستر سوئيس ميباشد. استفاده از ويتراي در درب ويترينها ، پنجره هاي داخلي ، لايتينگ سقفي و ديگر عناصر دكوراتيو جلوه خاصي به محيط ميدهد.

یک دیدگاه دیدن ادامه مطلب